Contact

Việt Nam: CN02-5 Khu CN Bình Xuyên II, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Phone:(84)211-248-1868

Trung Quốc: Thành Đức, Gogu, Weihai, Sơn Đông, Trung Quốc

Phone: (86)0631-566-0552