Hoạt động

Văn hóa tổ chức hoạt động ngoại khóa

banner

SDT(Samwoo Device Technology) tạo ra giá trị tương lai thông qua sự hài lòng của khách hàng . Là văn hóa doanh nghiệp được ưu tiên hàng đầu, tất cả các cá nhân thành viên đều có thể giải quyết vấn đề một cách tự chủ và đạt được mục tiêu cao nhất đã đề ra.