Quản lý trách nhiệm xã hội

Niềm vui lớn và hạnh phúc sẽ lớn hơn.

Góp phần làm lên thế giới tốt đẹp hơn, nơi có công ty và xã hội cùng phát triển.

img-ac

Hoạt động xã hội

Để tạo ra một xã hội hạnh phúc và lành mạnh cho mọi người, SDT (Samwoo Device Technology) dẫn đầu trong tất cả các hoạt động hỗ trợ và dịch vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau như học bổng và các sở phúc lợi xã hội trong cộng đồng địa phương.
Đặc biệt, để cải thiện môi trường xã hội, chúng tôi sẽ khởi động một sự kiện trồng cây xanh vào mỗi năm.
Nhận thấy những ước mơ của những nhóm người khó khăn các em nhỏ, công ty chúng tôi sẽ nỗ lực tạo ra môi trường xanh sạch đẹp, toàn thể chúng ta cũng hãy cố gắng thực hiện hành động như những gì đã đề ra.