Hệ thống nhân sự

Hệ thống chức vụ

Bộ phận sản xuất

list-hr-vi

Văn phòng quản lý

list-hr-2-vi

Hệ thống đánh giá

Tập trung vào khả năng và kết quả việc làm, đánh giá công bằng và hợp lý của MBO (MBO(Management  By Objective), hàng tháng đánh giá đối với tất cả nhân viên, theo điểm A, B +, B, C, D, sau khi đánh giá cá nhân và phòng ban=> thưởng trong tháng.

Hệ thống đào tạo

Để trau dồi kiến thức chuyên môn trong các phòng ban khác nhau và phát triển tài năng cho SDT, thực hiện các hoạt động giáo dục và đào tạo khác nhau.

Hệ thống thăng chức

Đối với nhân viên có năng lực và thành tích xuất sắc sẽ tiến hành thăng chức.